Wyszukiwanie produktów

 

 

HD 70

Download as pdf

Date06.05.2019 SI
Material podkladowyHD 70
Kod sprzedaży28
Charakterystyka produktuBialy papier podkladowy typu glassine o przezroczystosci.
ZastosowaniePrzeznaczony do materiałów foliowych na etykiety, które zapewnią mocną bazę dla procesu konwersji, z uwagi na dużą gęstość materiału.
Dane techniczne
Gramatura60g/m²ISO 536
Grubosc53µmISO 534
Wytrzymalosc na rozciaganie MD6.6kN/mISO 1924
Wytrzymalosc na rozciaganie CD2.5kN/mISO 1924
Przejrzystosc50%DIN 53147
Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialnościNasze zalecenia są oparte na najnowszych informacjach i doświadczeniu. Ponieważ stosowanie produktów odbywa się poza naszą kontrolą, nie możemy przyjąć odpowiedzialności za żadne szkody z tym związane. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za właściwy dobór produktów do własnych celów i według własnego uznania. Użytkownicy muszą przestrzegać wszelkich stosownych przepisów i/lub wymogów dotyczących testowania gotowych produktów oraz są odpowiedzialni za wprowadzanie swoich produktów na rynek. Niniejsza publikacja nie stanowi żadnych gwarancji, jawnych ani dorozumianych, i jest przeznaczona wyłącznie dla odbiorcy. Zabrania się przekazywania informacji w niej zawartych osobom trzecim. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za użytkowanie naszych produktów w połączeniu z innymi materiałami. Sprzedaż naszych produktów podlega zapisom ogólnych warunków sprzedaży UPM Raflatac. Użytkownicy są zobligowani do przestrzegania wszelkich stosownych przepisów. Ta publikacja zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje. Wszystkie informacje mogą podlegać zmianie bez powiadomienia.

 ‭(Hidden)‬ Wiadomości

 ‭(Hidden)‬ Broszury

 ‭(Hidden)‬ Powiązane materiały