Wyszukiwanie produktów

 

 

RP31

Download as pdf

Date06.05.2019 SI
KlejRP31
Kod sprzedażyRP31
TypKlej permanentny.
RodzajAkrylowy, na bazie wody.
ZastosowanieKlej jest przeznaczony do etykietowania pojemników o małej średnicy, takich jak fiolki, butelki, strzykawki i probówki. Ten klej ma dobrą odporność na odklejanie się krawędzi. Gdy wymagany jest klej o niskim poziomie wypłukiwania, należy użyć kleju RP31 Purus.
Dane techniczne
Minimalna przylepnosc (tack)14NFTM 9
Minimalna temperatura etykietowania5°C
Minimalna temperatura po etykietowaniu-20°C
Maksymalna temperatura po etykietowaniu80°C
Informacje dodatkoweSztywność materiału wierzchniego, kierunek wykrawania, warunki przechowywania i średnica pojemnika mają wpływ na ryzyko odklejania się krawędzi. Klej RP31 zawiera naturalna guma lateksowa. Laminat Pharmagloss / RP31 uzyskał ocenę 2 (umiarkowana zmiana zapachu) w wyniku sensorycznej analizy zmiany smaku przeprowadzonej zgodnie z normą EN 1230-2 (test Robinson). Zarządzanie zmianami w branży farmaceutycznej — obowiązek powiadomienia o zmianach z 12-miesięcznym wyprzedzeniem. W połączeniu z 2-letnim okresem trwałości od daty produkcji daje to 3-letni okres na ponowną kwalifikację zgodnie z wymaganiami.
CertyfikatyZastosowania do etykietowania żywności: prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy UPM Raflatac w celu uzyskania dokumentu deklaracji zgodności (DoC) i dalszych informacji dotyczących zgodności.
Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialnościNasze zalecenia są oparte na najnowszych informacjach i doświadczeniu. Ponieważ stosowanie produktów odbywa się poza naszą kontrolą, nie możemy przyjąć odpowiedzialności za żadne szkody z tym związane. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za właściwy dobór produktów do własnych celów i według własnego uznania. Użytkownicy muszą przestrzegać wszelkich stosownych przepisów i/lub wymogów dotyczących testowania gotowych produktów oraz są odpowiedzialni za wprowadzanie swoich produktów na rynek. Niniejsza publikacja nie stanowi żadnych gwarancji, jawnych ani dorozumianych, i jest przeznaczona wyłącznie dla odbiorcy. Zabrania się przekazywania informacji w niej zawartych osobom trzecim. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za użytkowanie naszych produktów w połączeniu z innymi materiałami. Sprzedaż naszych produktów podlega zapisom ogólnych warunków sprzedaży UPM Raflatac. Użytkownicy są zobligowani do przestrzegania wszelkich stosownych przepisów. Ta publikacja zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje. Wszystkie informacje mogą podlegać zmianie bez powiadomienia.

 ‭(Hidden)‬ Wiadomości

 ‭(Hidden)‬ Broszury

 ‭(Hidden)‬ Powiązane materiały