Wyszukiwanie produktów

 

 

RP31 PURUS

Download as pdf

Date05.05.2019 SI
KlejRP31 PURUS
Kod sprzedażyR31P
TypKlej permanentny.
RodzajAkrylowy, na bazie wody.
ZastosowanieKlej o niskim poziomie migracji opracowany z myślą o branży farmaceutycznej.
Dane techniczne
Minimalna przylepnosc (tack)12NFTM 9
Minimalna temperatura etykietowania10°C
Minimalna temperatura po etykietowaniu-40°C
Maksymalna temperatura po etykietowaniu100°C
Informacje dodatkoweSztywność materiału wierzchniego, kierunek wykrawania, warunki przechowywania i średnica pojemnika mają wpływ na ryzyko odklejania się krawędzi. Uwaga: duża powierzchnia zadruku oraz pokrycie folią do laminacji zwiększa sztywność materiału wierzchniego. Klej RP31 Purus można stosować w przypadku procesów sterylizacji wykorzystujących działanie promieniowania gamma, wiązki elektronów lub tlenku etylenu (EtO). Do produkcji kleju RP31 Purus nie wykorzystuje się kauczuku naturalnego ani substancji zwierzęcych pochodzących od przeżuwaczy. Dla Pharmagloss/ RP31 Purus – wynik testu wynosi <1 w analizie sensorycznej na pośrednie przejście smaku z normą EN 1230-2 ( test Robinsona ). Zarządzanie zmianami w branży farmaceutycznej — obowiązek powiadomienia o zmianach z 12-miesięcznym wyprzedzeniem. W połączeniu z 2-letnim okresem trwałości od daty produkcji daje to 3-letni okres na ponowną kwalifikację zgodnie z wymaganiami.
CertyfikatyZastosowania do etykietowania żywności: prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy UPM Raflatac w celu uzyskania dokumentu deklaracji zgodności (DoC) i dalszych informacji dotyczących zgodności.
Informacje o regulacjachTen klej jest zgodny z wymogami Kodeksu Regulacji Federalnych organizacji FDA, 21 CFR Ch. I (April1, 2011 edition) 175.105. FDA przypisała klejowi RP31 Purus “Drug Master file” (DMF) numer 25392, typ III.
Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialnościNasze zalecenia są oparte na najnowszych informacjach i doświadczeniu. Ponieważ stosowanie produktów odbywa się poza naszą kontrolą, nie możemy przyjąć odpowiedzialności za żadne szkody z tym związane. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za właściwy dobór produktów do własnych celów i według własnego uznania. Użytkownicy muszą przestrzegać wszelkich stosownych przepisów i/lub wymogów dotyczących testowania gotowych produktów oraz są odpowiedzialni za wprowadzanie swoich produktów na rynek. Niniejsza publikacja nie stanowi żadnych gwarancji, jawnych ani dorozumianych, i jest przeznaczona wyłącznie dla odbiorcy. Zabrania się przekazywania informacji w niej zawartych osobom trzecim. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za użytkowanie naszych produktów w połączeniu z innymi materiałami. Sprzedaż naszych produktów podlega zapisom ogólnych warunków sprzedaży UPM Raflatac. Użytkownicy są zobligowani do przestrzegania wszelkich stosownych przepisów. Ta publikacja zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje. Wszystkie informacje mogą podlegać zmianie bez powiadomienia.

 ‭(Hidden)‬ Wiadomości

 ‭(Hidden)‬ Broszury

 ‭(Hidden)‬ Powiązane materiały