Poznaj wartości, które wyznajemy

W firmie UPM przestrzegamy trzech zasad, które nas motywują i przyświecają naszym działaniom: mamy do siebie zaufanie, wspólnie osiągamy cele i z odwagą dokonujemy zmian.

Ufaj i bądź godny zaufania. Nasze relacje oparte są na wzajemnym zaufaniu, dotrzymujemy danego słowa i przyjmujemy odpowiedzialność za swoje działania.

Wspólnie z innymi osiągaj cele. Wspólnie podejmujemy wyzwania i bierzemy odpowiedzialność za wyniki naszej pracy. Chętnie uczymy się od siebie nawzajem.

Zmieniaj z odwagą. Jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania i zachęcamy pracowników do przejmowania inicjatywy. Rzucamy kolejne wyzwania i tworzymy nowe możliwości zarówno dla nas, jak i dla całej branży.