Poznaj naszych pracowników

Osoby pracujące w firmie UPM Raflatac dysponują wyjątkowymi umiejętnościami i mają różne doświadczenia. Co ich ze sobą łączy? Pasja w działaniu.

Poznaj kilku pracowników firmy UPM Raflatac − ludzi, którzy mają swój wkład w jej dzisiejszy sukces. Za co cenią firmę, w której pracują?

Jan-Erik Forsström, Globalny Dział B+R

Praca w firmie UPM Raflatac gwarantuje nieograniczone możliwości rozwoju samego siebie jako profesjonalisty dzięki różnorodnym wyzwaniom rzucanym przez szybko rozwijający się biznes. Nasza globalna sieć stwarza możliwości poznawania ludzi z różnych kultur i wymiany doświadczeń”.

​Sim-Bean Low, Dział Sprzedaży, Malezja

Lata, które spędziłam w firmie UPM Raflatac, zaowocowały ogromnym rozwojem osobistym i zawodowym. Mam okazję pracować z ludźmi z różnych krajów Azji Południowo‑Wschodniej oraz poznawać różne kultury, języki obce i odmienne sposoby pracy. Działanie w globalnym zespole to najciekawszy aspekt mojej kariery w UPM Raflatac. Stałam się bardziej otwarta — zarówno na zmiany zachodzące w środowisku pracy, jak i na współpracę z różnymi ludźmi”.

​Craig Burghardt, Dział Operacyjny, Ameryka Północna i Południowa

Praca w firmie UPM Raflatac jest niczym wspaniała podróż. Rozwój dzięki projektom pełnym wyzwań, możliwość pracy we wspierającym się zespole oraz codzienny kontakt z kolegami z innych krajów to najbardziej satysfakcjonujące aspekty mojej pracy. Nieustanne inwestycje w zespół, fabryki i technologie świadczą o zaangażowaniu firmy UPM Raflatac w rozwój pracowników i wsparcie w osiąganiu sukcesów. Jestem dumny, że mogę być częścią zespołu, który tak wysoko ceni swoich ludzi”.