Bezpieczeństwo przede wszystkim

​UPM Raflatac dokłada wszelkich starań, aby stworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko pracy zarówno dla swoich klientów, jak i dla pracowników.

Cała grupa UPM uczestniczy w inicjatywie „Nowe Podejście w BHP 2012–2014”. Naszym celem jest osiągnięcie światowej klasy poziomu bezpieczeństwa we wszystkich sektorach naszej działalności. Rezultatem tej inicjatywy jest nieustanna poprawa wyników dotyczących bezpieczeństwa.

Cele naszego programu zwiększania bezpieczeństwa to:

  • brak śmiertelnych wypadków;
  • mniej niż pięć wypadków powodujących czasową niezdolność do pracy na milion roboczogodzin do 2015 roku.

Osiągamy nasze cele poprzez:

  • widoczne zaangażowanie w bezpieczeństwo pracy oraz dbałość o dobre samopoczucie naszych pracowników;
  • ciągłe działania mające na celu ograniczenie przypadków nieobecności w pracy w wyniku zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu;
  • programy, które zapewniają wszystkim takie same prawa;
  • tworzenie środowiska pracy, które sprzyja promowaniu różnorodności i równości;
  • dobre relacje pracodawcy z pracownikami.

Kultura firmy dotycząca bezpieczeństwa pracy obejmuje nie tylko naszych pracowników. Również podwykonawcy i goście zakładów wspólnie z nami dbają o bezpieczeństwo na światowym poziomie.