Pozycja lidera zrównoważonego rozwoju

Pozycja lidera zrównoważonego rozwoju | UPM Raflatac

​Będąc jednym z największych producentów samoprzylepnych materiałów etykietowych na świecie, firma UPM Raflatac podjęła się stworzenia rozwiązań etykietowych przyszłości. Wyznaczamy kierunek branży i dzielimy się wizją z partnerami. Wspólnie tworzymy innowacyjne, przyszłościowe rozwiązania, a jednocześnie poprawiamy wydajność produktów końcowych i zawsze postępujemy odpowiedzialnie w obszarach, w których działamy. Zostaliśmy wyróżnieni za pozycję lidera branży w indeksie zrównoważonego rozwoju Dow Jones i zaproszeni do stowarzyszenia UN Global Compact Lead.

Wdrażamy innowacje dzięki współpracy w zakresie zrównoważonego rozwoju

Współpraca z klientami, właścicielami marek, dostawcami surowców i stowarzyszeniami branżowymi myślącymi przyszłościowo umożliwia nam przekształcanie innowacji w przyszłe rozwiązania i źródła przewagi konkurencyjnej.

W ramach współpracy oferujemy inspirujące, nowoczesne koncepcje zrównoważonego rozwoju. Na przykład tworzymy zaprojektowane ekologicznie rozwiązania, aby wdrażać innowacje w branży etykiet i spełniać przyszłe potrzeby właścicieli marek. Ponadto w ramach RafCycle® oferujemy klientom i właścicielom marek rozwiązania recyklingu, które pozwalają dać odpadom etykietowym nowe życie.

Będąc członkiem stowarzyszenia Sustainable Packing Coalition, firma UPM Raflatac jeszcze bardziej wzmocniła swoje zaangażowanie na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju na świecie.

Poczucie odpowiedzialności w społecznościach

Bierzemy odpowiedzialność za nasze działania i wpływ na społeczeństwo, gdziekolwiek działamy. Wykonujemy użyteczną pracę w społecznościach lokalnych w ramach projektów współpracy w takich obszarach, jak bioróżnorodność i rozsądne gospodarowanie wodą.

Cele dotyczące odpowiedzialności w naszych działaniach

Strategia UPM Biofore, Kodeks Postępowania i cele dotyczące odpowiedzialności firmy UPM na rok 2030 wyznaczają kierunki rozwoju dla firmy UPM Raflatac. Firma UPM Raflatac dąży do zwiększenia odpowiedzialności we wszystkich obszarach, w tym dobrego zarządzania, różnorodności i inkluzywności, a także odpowiedzialności społecznej, BHP i korzystania z zasobów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Pracownikom UPM Raflatac koncepcja Biofore Site™ zapewnia transparentne ramy tworzenia kultury odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju we wszystkich fabrykach oraz terminalach. Ponadto stanowi płaszczyznę trwałego rozwoju i pozwala zrealizować cele dotyczące odpowiedzialności na rok 2030, a także wywiązać się z wymogów normy ISO 14001.
 

 Zrównoważony rozwój - wiadomości

 

 

UPM Raflatac zapowiada wprowadzenie foliowych materiałów etykietowych przyjaznych środowisku, są to produkty z lini PP Lite z przezroczystą folią na przezroczystym podkładzie oraz białą folią solidhttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/upm-raflatac-announces-clear-on-clear-and-solid-white-label-materials-to-join-pp-lite-sustainable-range-2018-5UPM Raflatac zapowiada wprowadzenie foliowych materiałów etykietowych przyjaznych środowisku, są to produkty z lini PP Lite z przezroczystą folią na przezroczystym podkładzie oraz białą folią solid2018-04-06 06:00:00
Leading the way in sustainable labeling of wine, spirits, and craft beveragehttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/leading-the-way-in-sustainable-labeling-of-wine-spirits-and-craft-beverageLeading the way in sustainable labeling of wine, spirits, and craft beverage2018-03-26 13:00:00
Firma UPM Raflatac poszerza ofertę proekologicznych rozwiązań etykietowych Lite o nowe folie PP Silver Litehttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/upm-raflatac-expands-lite-range-of-ecodesigned-labeling-solutions-with-new-pp-silver-lite-film-2018-4Firma UPM Raflatac poszerza ofertę proekologicznych rozwiązań etykietowych Lite o nowe folie PP Silver Lite2018-02-15 10:45:00