Zrównoważony rozwój w praktyce

Firma UPM Raflatac dąży do tego, by etykiety stały się widocznym i przyjaznym dla środowiska elementem cyklu życia wszystkich produktów. Etykiety mają ogromne znaczenie i za ich sprawą możesz zobaczyć zrównoważony rozwój w praktyce.

Horizontal divider