Zostań partnerem programu RafCycle

​Certyfikat oficjalnego partnera przyznajemy firmom, które dostarczają do zakładów UPM odpady etykietowe i produkty uboczne nadające się do przetworzenia w ramach programu RafCycle. Uczestnicy programu podpisują umowę na dostawy z odpowiednim zakładem UPM. 

Jako nasz partner możesz posługiwać się tytułem „Partner programu RafCycle” oraz logo do celów marketingowo-komunikacyjnych.

Przystąpienie do programu RafCycle oznacza:

  • zmniejszenie kosztów utylizacji odpadów;
  • ograniczenie emisji dwutlenku węgla w porównaniu ze składowaniem odpadów;
  • przygotowanie na wszelkie zmiany przepisów;
  • wybór rozwiązania recyklingowego dostosowanego do Twoich potrzeb;
  • zmniejszanie niekorzystnego wpływu Twojej firmy na środowisko naturalne. 

Więcej informacji można uzyskać u najbliższego przedstawiciela firmy UPM Raflatac.