Recykling podkładów papierowych

Podczas produkcji papieru firmy UPM w ramach programu RafCycle podkład papierowy jest gromadzony, przetwarzany w masę papierową, poddawany desilikonizacji i ponownie przetwarzany w masę, a następnie − w papier.

Firma UPM, największy na świecie producent papieru graficznego na bazie makulatury, dąży do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów stałych i uzyskania jak największego stopnia wykorzystania surowców wtórnych. Stosowanie odzyskanych włókien drzewnych do produkcji materiałów papierowych stanowi całościowe rozwiązanie typu „zamknięty obieg” i doskonały przykład realizacji założenia zrównoważonego rozwoju.

 • Z programu przetwarzania papierowych podkładów RafCycle mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa branży etykietowej
 • Przyjmowane są podkłady we wszystkich kolorach i odcieniach
 • Zużyty podkład musi być pozbawiony rdzeni, tektury, niezużytych etykiet i innych zanieczyszczeń
 • Firma UPM dostarcza torby, skrzynie i pojemniki do gromadzenia podkładu
 • Odbiór i transport zebranych odpadów organizuje jednostka firmy UPM ds. pozyskiwania makulatury (RCP) i jej szeroka sieć partnerska
 • Zgromadzony podkład jest poddawany desilikonizacji i przetwarzany w masę papierową w papierni UPM Platting na południu Niemiec

Przystąpienie do programu RafCycle pozwoli Ci prowadzić działalność w sposób przyjazny dla środowiska.

 • Obniż koszty usuwania odpadów
 • Do 40% mniej emisji dwutlenku węgla w porównaniu do składowania odpadów na wysypisku*
 • Przygotuj się na zmiany przepisów
 • Skorzystaj z rozwiązania w zakresie recyklingu, które jest dostosowane do Twoich potrzeb
 • Zademonstruj, jak zmniejszasz negatywny wpływ Twojego przedsiębiorstwa na środowisko naturalne

Krämer Druck to jedna z największych drukarni etykiet na butelki do wina w Niemczech. Dowiedz się, dlaczego i w jaki sposób to znaczące przedsiębiorstwo korzysta z programu RafCycle i poddaje recyklingowi silikonowe podkłady papierowe zużyte w rozlewniach i we własnym zakładzie. Przeczytaj cały artykuł »
 
Recykling w „zamkniętej pętli“ − realne rozwiązanie
Artykuł techniczny opublikowany w NarroWebTech 3/2012 » 

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat programu RafCycle lub wdrożyć własne rozwiązania w zakresie recyklingu podkładów papierowych, prosimy o kontakt z najbliższym przedstawicielem firmy UPM Raflatac.

Horizontal divider

* Obliczenia w oparciu o badania LCA firmy UPM Raflatac nad recyklingiem materiału podkładowego HG 65 w porównaniu do składowania na wysypisku. Badanie zostało wykonane w oparciu o uznany w skali międzynarodowej
standard ISO 14040/44.