Rozwiązania w zakresie recyklingu i ich zalety

​Program recyklingu materiałów etykietowych RafCycle® zapewnia wiele korzyści dla branży etykietowej.

Korzyści dla klientów

  • Program RafCycle® pozwala obniżyć koszty usuwania odpadów, a nawet generować związane z tym zyski − w 2013 roku jedna tona zużytego podkładu ProLiner PP30 przekazana do recyklingu w ramach programu RafCycle pozwoliła odzyskać 370 euro.
  • Udział w programie RafCycle stanowi istotną część strategii zrównoważonego rozwoju realizowanej przez wiele firm branży etykietowej. To także pewny sposób na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.
  • Program RafCycle można dopasować do potrzeb każdej firmy. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.

Korzyści dla branży

  • Firma UPM Raflatac nieustannie opracowuje nowe rozwiązania w zakresie recyklingu, aby pomóc swoim klientom skuteczniej chronić środowisko.
  • Program RafCycle zmniejsza zapotrzebowanie na surowce naturalne dzięki zarządzaniu odpadami w „zamkniętej pętli”. Oznacza to, że produkty i odpady mogą zostać ponownie przetworzone w surowiec.
  • Program RafCycle opiera się na współpracy całej branży − każdy z uczestników jest częścią łańcucha przekształcania odpadów w surowiec do ponownego wykorzystania.

Korzyści dla środowiska

  • W programie RafCycle zamiast składowania etykietowych produktów ubocznych ponownie się je wykorzystuje.
  • Odpady etykietowe mogą być także spalane. Program pozyskiwania energii z odpadów RafCycle zapewnia wysoko wydajną, przyjazną środowisku alternatywę dla konwencjonalnych sposobów spalania odpadów. Odpady są wykorzystywane do wytwarzania ciepła i energii w elektrociepłowniach kogeneracyjnych.
  • RafCycle promuje efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i minimalizuje negatywny wpływ produkcji etykiet na środowisko.

Dowiedz się więcej o recyklingu i organizacji FINAT:

UPM Raflatac, jako aktywny członek FINAT, światowego stowarzyszenia producentów etykiet samoprzylepnych oraz związanych z nimi produktów, za pośrednictwem programu recyklingowego promuje działania mające na celu ochronę środowiska w całej branży etykietowej.