Zrównoważony rozwój z partnerami

W UPM Raflatac dążymy do ograniczenia wpływu procesów na środowisko i bierzemy odpowiedzialność za nasz wpływ na środowisko i społeczeństwo jako całość.

Na przykład w Polsce nawiązaliśmy współpracę w zakresie ekologii z organizacją WWF i pracujemy nad udrożnieniem przepławek w celu umożliwienia wędrówki ryb. Zorganizowaliśmy kilka imprez, aby podzielić się wynikami tych działań z naszymi lokalnymi klientami. Ponadto, w ramach wznowienia naszej współpracy w 2014 roku firma UPM współorganizuje wyjazd, podczas którego specjaliści z WWF będą mieli okazję zapoznać się z najlepszymi praktykami dotyczącymi przepławek wdrożonymi w Finlandii.

Oprócz współpracy z organizacjami pozarządowymi firma UPM Raflatac działa na rzecz ochrony środowiska razem ze swoimi klientami i właścicielami marek, którzy użytkują nasze produkty.

Współpraca z firmami Masi Agricola i Unilever

Jednym ze znaczących przykładów takich działań jest współpraca dotycząca recyklingu papierowych podkładów w ramach programu RafCycle, który wdrożyliśmy we Włoszech razem z firmą Masi Agricola. Dzięki wsparciu lokalnej firmy L.C.I. — czołowego dostawcy papieru z recyklingu — mamy pewność, że zużyte podkłady papierowe są odbierane od firmy Masi Agricola i i przetwarzane w nowy papier w fabryce papieru firmy UPM w Platting.

Według naszej oceny LCA opartej na schematach produkcji firmy Masi, zaprzestanie składowania zużytych podkładów i ich recykling pozwoliły firmie Masi zmniejszyć emisję CO2 o 26%.

Kolejnym świetnym przykładem naszej filozofii współpracy jest partnerstwo z firmą Unilever. Naszym wspólnym celem jest zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne oraz dokonywanie świadomych i zrównoważonych wyborów podczas projektowania nowych produktów etykietowych.

Dzięki współpracy ze światowym liderem wśród drukarni etykiet model LCA UPM Raflatac został rozszerzony, aby pomóc firmie Unilever w podejmowaniu opartych na wiedzy decyzji dotyczących przyszłych projektów etykiet i zrównoważonego pozyskiwania surowców.