Produkty przyjazne środowisku

Zrównoważony rozwój to jeden z kluczowych czynników stymulujących rozwój naszej działalności. Tworzymy wydajne i przyjazne środowisku etykiety, z których korzystają wszyscy uczestnicy łańcucha tworzenia wartości: dostawcy, producenci, firmy przetwarzające i właściciele marek. Uwzględniamy wpływ naszych materiałów wierzchnich, klejów i podkładów na środowisko naturalne podczas całego cyklu ich eksploatacji − od pozyskiwania surowców, przez produkcję, dostawy i zastosowania końcowe, po recykling, ponowne wykorzystanie i utylizację.

 

Ocena cyklu życia materiałów samoprzylepnych

Ocena cyklu życia (Life Cycle Assessment − LCA) pozwala na oszacowanie wpływu produktu lub procesu na środowisko naturalne w ciągu całego cyklu eksploatacji. Polega ona na gromadzeniu informacji na temat zużycia surowców naturalnych oraz energii podczas eksploatacji produktu, a następnie przekształcaniu ich w dane dotyczące odpadów oraz zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby.

Współpracujemy z firmą PE International, która czuwa nad tym, aby proces LCA był zgodny z normą ISO 14040/44. Nasza ocena LCA bazuje na metodologii stosowanej przez największych właścicieli marek oraz użytkowników końcowych do weryfikacji wpływu ich produktów na środowisko naturalne.

LCA wskazujekluczowe zagrożenia środowiskowe w branży etykietowej. Wiarygodne i istotne informacje, których dostarcza, służą do:

  • uwzględnienia wpływu na środowisko naturalne podczas tworzenia produktu;
  • zrozumienia znaczenia wszystkich etapów eksploatacji różnego typu laminatów;
  • oceny wpływu recyklingu zużytych podkładów w porównaniu z ich składowaniem lub spalaniem;
  • porównania materiałów etykietowych w celu dokonania świadomego wyboru!

Więcej informacji na temat dostępnych rozwiązań przyjaznych środowisku można uzyskać u przedstawiciela handlowego UPM Raflatac. Naszym klientom oferujemy wszechstronne wsparcie: od dostarczania niezbędnych informacji aż po wdrażanie procesów produkcyjnych i rozwiązań etykietowych przyjaznych dla środowiska.

More with Biofore