Pozyskiwanie surowców w sposób odpowiedzialny

Z oceny cyklu życia (LCA) naszych produktów wynika, że w przypadku łańcucha dostaw czynnik negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne jest najwyższy — dotyczy to dostawców surowców.

Aby upewnić się, że nasi dostawcy działają w sposób zrównoważony i przestrzegają naszych zasad odpowiedzialności, wdrożyliśmy procedury odpowiedzialnego pozyskiwania surowców oparte na firmowym kodeksie postępowania i zasadach odpowiedzialności.

Przed rozpoczęciem współpracy z naszą firmą każdy dostawca jest zobowiązany do podpisania Kodeksu dostawcy, który zawiera nasze oczekiwania w zakresie odpowiedzialności ekonomicznej, socjalnej i środowiskowej oraz bezpieczeństwa osób i produktów. Niniejszy dokument to pierwszy etap procesu odpowiedzialnego pozyskiwania surowców.

Kwestionariusz odpowiedzialności dla naszych dostawców


W ramach procedur odpowiedzialnego pozyskiwania surowców dostawca musi wypełnić nasz Kwestionariusz odpowiedzialności i odpowiedzieć na pytania oparte na zagadnieniach zawartych w naszym Kodeksie dostawcy. Pytania dotyczą m.in. takich kwestii, jak używane przez dostawców procedury rejestrowania informacji na temat gatunków drewna, z którego korzystają i krajów, z których ono pochodzi — zgodnie z wymogami rozporządzenia UE w sprawie drewna lub regulacji USA Lacey Act.

Kwestionariusz odpowiedzialności pozwala ocenić naszych dostawców oraz rozpoznać potencjalne obszary ryzyka. W ramach naszych procedur odpowiedzialnego pozyskiwania surowców prowadzone są także audyty u dostawców.

What Responsible Sourcing means for us
What Responsible Sourcing
means for us