Materiały pozyskiwane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców to jedna z podstaw działalności UPM Raflatac. Ścisła współpraca z dostawcami zapewnia przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw materiałów etykietowych.

Responsible sourcing is a core component of our business at UPM Raflatac. 

Nasze ambitne cele związane z pozyskiwaniem surowców w zrównoważony sposób

Stawiamy sobie za cel, aby do 2030 r.:

  • pozyskiwać włókno drzewne ze źródeł w 100% certyfikowanych
  • zaopatrywać się w surowce u dostawców, którzy w 100% odpowiadają zasadom określonym w Kodeksie dostawcy UPM
        
UPM Raflatac - responsible sourcing goals 2030
Horizontal divider

Od naszych dostawców do nas

Poprzez ocenę cyklu życia produktu (Life Cycle Assessments — LCA) określiliśmy nasz łańcuch dostaw jako jeden z czynników o największym wpływie na środowisko. Oznacza to, że niezwykle istotne jest, aby starannie wybierać dostawców, którzy zapewniają materiały pozyskane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i działają w odpowiedzialny sposób.

Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców w praktyce

Przejrzystość i systematyczność to nasze wymagania stawiane dostawcom i podstawa ich wyboru oraz oceny działania. Wymagania te określają nasze oczekiwania związane z etycznymi praktykami pozyskiwania surowców, w tym także działaniami z sferze ekonomicznej, społecznej i środowiskowej.

Wymagamy od naszych dostawców, aby przestrzegali zasad Kodeksu Postępowaniai spełniali kryteria określone w Kodeksie dostawcy UPM. Oczekujemy na przykład, aby wszyscy nasi dostawcy działali zgodnie z międzynarodowymi dyrektywami dotyczącymi praw człowieka i wszędzie przestrzegali lokalnych przepisów prawa pracy. Negatywny wpływ na środowisko powinien być także minimalizowany w każdy możliwy sposób, także przez odpowiednią utylizację odpadów.

W kwestii surowców pozyskiwanych z drewna śledzimy gatunki drzew i kraje ich pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie drewna i ustawą Lacey z USA. W ramach naszych procedur odpowiedzialnego pozyskiwania surowców prowadzone są także audyty u dostawców.

 

Nasi eksperci nie tylko działają odpowiedzialnie, ale także przyjmują odpowiedzialność

Mamy ponad 5000 dostawców w ok. 60 krajach i współpraca z nimi jest konieczna w procesie budowania przyszłości na zasadach zrównoważonego rozwoju. Aby promować materiały pozyskiwane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, wprowadziliśmy nagrody Label Life, które przyznajemy dostawcom w dowód uznania dla ich inicjatyw promujących najlepsze praktyki i pozyskiwanie surowców zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Służymy naszym doświadczeniem aby pomóc dostawcom w osiąganiu celów związanych ze zrównoważonym rozwojem i zachowaniem odpowiedzialnych praktyk pozyskiwania surowców — przyjmujemy wspólną odpowiedzialność.

UPM Raflatac - Our expertise is available to help our suppliers.