Certyfikaty gospodarki leśnej

​​​Dla firmy UPM Raflatac odpowiedzialne pozyskiwanie surowców oznacza także certyfikaty gospodarki leśnej dla produktów papierowych.
FSC​TM​​ (the Forest Stewardship CouncilTM) i PEFC™ (the Program for the Endorsement of Forest Certification) gwarantują, że produkty drewniane i papierowe pochodzą z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, w których respektowane są ekologia i naturalne cykle rozwoju lasów, a łańcuch certyfikatów kontroli pochodzenia umożliwia monitorowanie papieru w całym łańcuchu dostaw. Każda część łańcucha dostaw — lasy, zakłady celulozowe, zakłady papiernicze i zakłady produkcji materiałów etykietowych — co roku musi być poddawana certyfikacji dotyczącej pochodzenia produktu oraz kontroli przez niezależną jednostkę.

Wybierając nasze produkty objęte certyfikatami FSC i PEFC, dajesz swoim klientom gwarancję najwyższego poziomu odpowiedzialności korporacyjnej i pomagasz im realizować cele dotyczące ochrony środowiska.