Świadomość ekologiczna

W UPM Raflatac dążymy do tego, aby wszystkie procesy w naszej firmie przebiegały w sposób najlepszy pod względem zrównoważonego rozwoju. Nasze zakłady spełniają normy ISO 14001, co oznacza, że wdrożono w nich system zarządzania ochroną środowiska (EMS), aby monitorować takie obszary, jak zużycie energii i wody oraz utylizacja odpadów i ścieków.

Długoterminowe cele z zakresu ochrony środowiska są ustalane z myślą o ochronie środowiska i znaczącym zmniejszeniu zużycia energii, zużycia wody i ilości odpadów do roku 2020.
 
W 2013 roku rozpoczęliśmy realizację programu „Clean Run”, którego zadaniem jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród naszych pracowników i poprawienie wyników z zakresu ochrony środowiska. Naszym celem jest zmniejszenie nieprawidłowości dotyczących zezwoleń lub sytuacji potencjalnie zagrażających środowisku w naszych bezpośrednich działaniach. Naszym celem jest całkowite wyeliminowanie nieprawidłowości dotyczących ochrony środowiska naturalnego do 2016 roku.