Ograniczanie ilości, ponowne wykorzystywanie i recykling odpadów

W UPM Raflatac korzystamy z doświadczeń, technologii i możliwości wewnątrzzakładowych, aby dokonać oceny oddziaływania naszych produktów etykietowych na środowisko naturalne. Nasze kompleksowe podejście skupia się na konsekwencjach środowiskowych wynikających ze stosowania etykiet papierowych i foliowych, klejów oraz podkładów, które oferujemy naszym klientom.   

Nasze wsparcie obejmuje:

  • ocenę wpływu produktów etykietowych na środowisko naturalne;
  • wdrażanie procedur odpowiedzialnego pozyskiwania materiałów;
  • zmniejszanie ilości odpadów oraz możliwość ich przetworzenia i ponownego wykorzystania;
  • zwiększenie wydajności procesów produkcyjnych;
  • optymalizację logistyki;
  • tworzenie nowych produktów i usług;
  • udzielanie odpowiedzi na zapytania klientów i informowanie właścicieli marek o dostępnych rozwiązaniach przyjaznych środowisku.

Zamień odpady w surowce

Efektywne wykorzystywanie surowców naturalnych to jedno z największych wyzwań dla branży etykiet. Celem firmy UPM Raflatac jest minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów stałych oraz ponowne wykorzystanie surowców w jak największym stopniu. Dowiedz się więcej na temat naszego programu zarządzania odpadami RafCycle.

Gwarancja odpowiedzialnego pozyskiwania materiałów

UPM Raflatac kupuje surowce od dostawców na całym świecie. Aby zagwarantować odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów, wdrożyliśmy procedury oparte na firmowym kodeksie postępowania i zasadach odpowiedzialności. Nasze zaangażowanie w skuteczne wykorzystywanie materiałów przejawia się w ciągłym dążeniu do zwiększenia wydajności naszych codziennych procesów.

Wybieraj z bogatej oferty produktów etykietowych objętych certyfikatem gospodarki leśnej

System kontroli pochodzenia produktu (chain of custody) firmy UPM Raflatac służy monitorowaniu certyfikowanego materiału od momentu ścinki drzew po gotowy laminat etykietowy. Jest także gwarancją przeprowadzenia kontroli przez niezależną jednostkę w celu potwierdzenia, że drewno wykorzystane do produkcji materiałów etykietowych pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Firma UPM uczestniczy we wszystkich programach certyfikacji, w tym FSC® i PEFC™. Sprawdź certyfikaty kontroli pochodzenia produktów leśnych »

Firma UPM Raflatac przedstawia narzędzie Label Life

 Przeglądaj wiadomości na temat ochrony środowiska

 

 

Henkel announced as winner of the 2017 RafCycle® Awardhttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/henkel-announced-as-winner-of-the-2017-rafcycle-awardHenkel announced as winner of the 2017 RafCycle® Award2017-09-27 14:00:00
Assessing and promoting biodiversity requires collaboration throughout the value chainhttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/assessing-and-promoting-biodiversity-requires-collaboration-throughout-the-value-chainAssessing and promoting biodiversity requires collaboration throughout the value chain2017-09-26 07:00:00
Nowy model pomaga firmie UPM Raflatac w opracowaniu zasad zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw http://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/new-model-helps-upm-raflatac-develop-the-sustainability-of-its-supply-chain-2017-4Nowy model pomaga firmie UPM Raflatac w opracowaniu zasad zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw 2017-04-19 17:00:00
Nagrody dla producentów etykiet w Turcji za przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwojuhttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/label-converters-recognised-for-sustainable-choices-2017-4Nagrody dla producentów etykiet w Turcji za przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju2017-04-19 06:00:00
Lambrusco di Modena Bio: projekt w harmonii z naturąhttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/lambrusco-di-modena-bio-wine-2017-3Lambrusco di Modena Bio: projekt w harmonii z naturą2017-04-10 13:00:00