Ograniczanie ilości, ponowne wykorzystywanie i recykling odpadów

W UPM Raflatac korzystamy z doświadczeń, technologii i możliwości wewnątrzzakładowych, aby dokonać oceny oddziaływania naszych produktów etykietowych na środowisko naturalne. Nasze kompleksowe podejście skupia się na konsekwencjach środowiskowych wynikających ze stosowania etykiet papierowych i foliowych, klejów oraz podkładów, które oferujemy naszym klientom.   

Nasze wsparcie obejmuje:

  • ocenę wpływu produktów etykietowych na środowisko naturalne;
  • wdrażanie procedur odpowiedzialnego pozyskiwania materiałów;
  • zmniejszanie ilości odpadów oraz możliwość ich przetworzenia i ponownego wykorzystania;
  • zwiększenie wydajności procesów produkcyjnych;
  • optymalizację logistyki;
  • tworzenie nowych produktów i usług;
  • udzielanie odpowiedzi na zapytania klientów i informowanie właścicieli marek o dostępnych rozwiązaniach przyjaznych środowisku.

Zamień odpady w surowce

Efektywne wykorzystywanie surowców naturalnych to jedno z największych wyzwań dla branży etykiet. Celem firmy UPM Raflatac jest minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów stałych oraz ponowne wykorzystanie surowców w jak największym stopniu. Dowiedz się więcej na temat naszego programu zarządzania odpadami RafCycle.

Gwarancja odpowiedzialnego pozyskiwania materiałów

UPM Raflatac kupuje surowce od dostawców na całym świecie. Aby zagwarantować odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów, wdrożyliśmy procedury oparte na firmowym kodeksie postępowania i zasadach odpowiedzialności. Nasze zaangażowanie w skuteczne wykorzystywanie materiałów przejawia się w ciągłym dążeniu do zwiększenia wydajności naszych codziennych procesów.

Wybieraj z bogatej oferty produktów etykietowych objętych certyfikatem gospodarki leśnej

System kontroli pochodzenia produktu (chain of custody) firmy UPM Raflatac służy monitorowaniu certyfikowanego materiału od momentu ścinki drzew po gotowy laminat etykietowy. Jest także gwarancją przeprowadzenia kontroli przez niezależną jednostkę w celu potwierdzenia, że drewno wykorzystane do produkcji materiałów etykietowych pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Firma UPM uczestniczy we wszystkich programach certyfikacji, w tym FSC® i PEFC™. Sprawdź certyfikaty kontroli pochodzenia produktów leśnych »

Firma UPM Raflatac przedstawia narzędzie Label Life

 Przeglądaj wiadomości na temat ochrony środowiska

 

 

Etigraph Italia receives RafCycle award at Castello San Salvatore galahttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/etigraph-italia-receives-rafcycle-recycling-awardEtigraph Italia receives RafCycle award at Castello San Salvatore gala2016-12-21 09:00:00
Czy podejmujesz wybory zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju? http://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/sustainable-choices-infographic-2016-4Czy podejmujesz wybory zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju? 2016-12-19 11:00:00
New shrink sleeve films receive recognition for recyclability from Association of Plastic Recyclers http://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/shrink-sleeve-films-receive-recognition-for-recyclability-from-aprNew shrink sleeve films receive recognition for recyclability from Association of Plastic Recyclers 2016-12-12 06:00:00
Walczymy z wykluczeniem społecznym dziecihttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/supporting-social-inclusion-for-children-2016-3Walczymy z wykluczeniem społecznym dzieci2016-11-18 08:00:00
UPM Raflatac promuje etykietowanie i partnerstwo zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju podczas wystawy Ecomondo we Włoszechhttp://www.upmraflatac.com/emea/pl/news/details/upm-raflatac-promotes-sustainable-labelling-and-partnerships-at-ecomondo-2016-4UPM Raflatac promuje etykietowanie i partnerstwo zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju podczas wystawy Ecomondo we Włoszech2016-11-08 07:00:00